За останні роки ціна на навчання почала зростати і різнитися за рахунок контингенту студентів, зростання комунальних послуг, заробітної плати викладачів, регіону розташування ВНЗ та інших факторів та так різко.

В зв’язку з  прийняттям постанови КМУ України «Деякі питання запровадження індикативної собівартості» та «Порядку формування мінімального розміру плати за навчання для здобуття вищої освіти на основі індикативної собівартості» від 3 березня 2020 р. N 191 та враховуючи зміни протягом останніх років, необхідно підкреслити наступні факти і тенденції у вищій освіті:

  1. Кількість бюджетних місць для здобувачів у вищій освіті в динаміці скорочується, найбільше скорочення на 17% відбулося в 2017 році коли зупинилася підготовка за освітнім рівнем «спеціаліст», тоді сумарна кількість бюджетних місць за денною та заочною формами на бакалаврів, молодших спеціалістів і магістрів без аспірантури та докторантури складала 201552 а вже в 2019 році 171965, тобто майже 15% різниця за ці три роки, при цьому майже незмінними за останні три роки залишаються кількість бюджетних місць на технічні, медичні та технологічні спеціальності, тобто держава зменшує обсяг фінансування освіти різними способами.
  2. Вартість навчання значно підвищиться для вступників та студентів, що поновлюються  в 2020 році і майбутньому, в зв’язку з прийнятою постановою. Вартість для здобуття освітнього ступеня магістра, що здобувається на основі освітнього ступеня бакалавра буде з коефіцієнтом – 1,3 від індикативної вартості навчання на бакалавра, для вечірньої форми здобуття освіти буде з коефіцієнтом 0,85, для заочної та дистанційної форм здобуття освіти коефіцієнт складає 0,35, визначеної для відповідного ступеня вищої освіти, що здобувається за денною або дуальною формою, тобто самою економною формою стане заочна та дистанційна форми.
  3. Вартості по ВНЗ протягом найближчих років будуть зростати, згідно постанови – основна її мета довести вартість контрактного (платного) навчання до рівня бюджетного фінансування одного місця навчання, за різними джерелами це вартість від 35 до 40 тис. грн. і буде вона зростати поступово:
 • 60 відсотків індикативної собівартості, – з 2020 року;
 • 70 відсотків індикативної собівартості, визначеної для певного рівня та форми здобуття вищої освіти, – з 2021 року;
 • 80 відсотків індикативної собівартості, визначеної для певного рівня та форми здобуття вищої освіти, – з 2022 року.

Якщо розрахований мінімальний розмір плати за навчання для здобуття вищої освіти за певним рівнем та формою здобуття вищої освіти більше, ніж у три рази перевищує величину середньомісячної заробітної плати штатних працівників в області за місцем розташування ВНЗ за попередній календарний рік за даними Держстату, мінімальний розмір плати за навчання для здобуття вищої освіти за такими рівнем та формою здобуття освіти встановлюється на рівні трикратного розміру середньомісячної заробітної плати штатних працівників в області за місцем розташування ВНЗ.

Поки що вартість підвищується лише для наступного переліку спеціальностей:

 • 022 «Дизайн»,
 • 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»,
 • 035 «Філологія» (усі спеціалізації, крім української мови та літератури, мов та літератур корінних народів та національних меншин України, класичних мов та літератур, фольклористики, прикладної лінгвістики),
 • 051 «Економіка»
 • 052 «Політологія»,
 • 053 «Психологія»
 • 054 «Соціологія»,
 • 061 «Журналістика,
 • 071 «Облік і оподаткування»,
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,
 • 073 «Менеджмент»,
 • 075 «Маркетинг»,
 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,
 • 081 «Право»,
 • 121 «Інженерія програмного забезпечення»,
 • 122 «Комп’ютерні науки»,
 • 123 «Комп’ютерна інженерія»,
 • 125 «Кібербезпека»,
 • 126 «Інформаційні системи та технології»,
 • 191 «Архітектура та містобудування»,
 • 211 «Ветеринарна медицина»,
 • 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»,
 • 221 «Стоматологія»,
 • 222 «Медицина»,
 • 223 «Медсестринство»,
 • 224 «Технології медичної діагностики та лікування»,
 • 225 «Медична психологія»,
 • 226 «Фармація, промислова фармація»,
 • 227 «Фізична терапія, ерготерапія»,
 • 228 «Педіатрія»,
 • 229 «Громадське здоров’я»,
 • 241 «Готельно-ресторанна справа»,
 • 242 «Туризм”,
 • 271 «Річковий та морський транспорт»,
 • 281 «Публічне управління та адміністрування»,
 • 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»,
 • 292 «Міжнародні економічні відносини»,
 • 293 «Міжнародне право», тобто є інші спеціальності по яких ВНЗ може залишити старі вартості навчання.

Необхідно констатувати зростання можливостей ВНЗ в дистанційній, дуальній (на робочому місті) освіті, а також отримання здобувачами подвійних дипломів різних чи одного ВНЗ. Здобувачам вищої освіти вже декілька років дозволяється поєднувати декілька форм та спеціальностей навчання в різних ВНЗ. Нарешті з 2020 року зараховуються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) попередніх років починаючи з 2017, однак деталі треба уточнювати в приймальних комісіях і обмежили кількість заяв до п’яти при вступі – важливо ставити пріоритет якомога реальніше.

Отже, ВНЗ України продовжують підготовку фахівців за I освітнім рівнем – бакалавр, II – магістр, III –доктор філософії (аспірантура) – за нашими підрахунками нова середня вартість навчання на денній формі буде складати 20-25 тис. бакалаврат, 30-35тис. грн. – магістратура в рік з подальшим підвищенням. Зросте попит на заочну форму оскільки вона буде дешевшою в порівнянні з іншими формами навчання не менше як на 50%.  Керівництво багатьох державних ВНЗ задумалося про відмову від бюджетних місць для зменшення зростання ціни навчання, однак це впливає на інші показники діяльності ВНЗ. Цікавим фактом є те, що в такій ситуації приватні ВНЗ знаходяться у виграші в порівнянні з державними ВНЗ.

Костянтин Степанович Жадько, завідувач кафедри підприємництва, маркетингу та економіки підприємства УМСФ, д.е.н., професор

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Loading...